/*! This file is auto-generated */

Jak poprawnie wpisać koszty transportu w KPIR?

Prowadzenie działalności gospodarczej generuje pewne trudności. Najczęściej spotykane to te, które dotyczą wypisywania książki przychodów i rozchodów. Warto uczyć się na własnych błędach, tak aby uniknąć powtarzania ich w przyszłości.Wydatki na transportWydawałoby się z pozoru banalna rzecz- zaewidencjonowanie kosztów transportu w książce podatkowej. Budzić jednak

Czy warto zostać mikroprzedsiębiorcą?

Wybrać zatrudnienie w korporacji, czy też może założyć swój własny biznes? Około 60 procent Polaków jest zdania, że małe firmy mają trudności w utrzymaniu się na rynku. Według badania „Barometr Providenta” sprawa przedstawia się następująco: 57 procent uważa, że małym firmom trudniej utrzymać się na rynku 59 procent uważa, że mali przedsiębiorcy

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku.

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku. a) Zmiana w korektach faktur – przychody i koszty mogą być brane pod uwagę w bieżącym okresie rozliczeniowym. Ustawa o CIT w art. 15 ust. 4i przewiduje, że korekta kosztów i odpisów amortyzacyjnych nie wynikłych z oczywistej lub rachunkowej pomyłki, następuję przez wzrost lub obniżenie kosztów uzyskania przychodu za

Optymalizacja podatkowa – grupa kapitałowa – cz. 2

Wyłącznym podatkowym celem podatkowej grupy kapitałowej, jest wspólne rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych. Inne podatki, są rozliczane indywidualnie na zasadach ogólnych. Czynności związane z obliczaniem wysokości zaliczek na podatek dochodowy obciążają spółkę wskazaną jako dominującą – reprezentującą grupę. Ona taż pobierze od pozostałych spółek
1 2 3 6