/*! This file is auto-generated */

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku.

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku. a) Zmiana w korektach faktur – przychody i koszty mogą być brane pod uwagę w bieżącym okresie rozliczeniowym. Ustawa o CIT w art. 15 ust. 4i przewiduje, że korekta kosztów i odpisów amortyzacyjnych nie wynikłych z oczywistej lub rachunkowej pomyłki, następuję przez wzrost lub obniżenie kosztów uzyskania przychodu za

Optymalizacja podatkowa – grupa kapitałowa – cz. 2

Wyłącznym podatkowym celem podatkowej grupy kapitałowej, jest wspólne rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych. Inne podatki, są rozliczane indywidualnie na zasadach ogólnych. Czynności związane z obliczaniem wysokości zaliczek na podatek dochodowy obciążają spółkę wskazaną jako dominującą – reprezentującą grupę. Ona taż pobierze od pozostałych spółek

Faktury wystawione przed wykonaniem usługi, a prawo do odliczenia podatku VAT

Faktura Vat może zostać sporządzona na 30 dni przed terminem fakturowanej usługi. Pozostaje wtedy kwestia jak wygląda możliwość odliczenia podatku VAT od takiej faktury i jakim momencie będzie to miało miejsce. Jest to warunkowane momentem powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu Ustawy o VAT u wystawcy faktury. Ten zaś definiowany jest przez chwilę wykonania usługi pod warunkiem istnienia faktury, które ją potwierdza.

Optymalizacja podatkowa – grupa kapitałowa – cz. 1

Metodą optymalizacyjną praktykowaną bardzo szeroko na świecie, jest stworzenie grupy kapitałowej dla celów podatkowych. Podatkowa grupa kapitałowa istnieje w polskich przepisach od lat dziewięćdziesiątych, lecz wciąż nie znalazła uznania w praktyce. Grupa może stanowić podmiot opodatkowany, o ile zostaną spełnione określone kryteria zawarte w ustawie o podatku od osób prawnych. Podatkowa grupa kapitałowa,