Import usług – jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT ?

Import usług – jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT ?

W przypadku importowania usług, następuje zmiana reguły odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za odprowadzenie należnego VAT-u. W przeciwieństwie do nabycia krajowego, gdzie zobowiązany jest sprzedawca, tu obciąża ten obowiązek nabywcę.
Aby można było przyjąć, że dochodzi do sytuacji importu usługi, muszą być spełnione odpowiednie warunki, zawarte w ustawie o VAT.

Po pierwsze świadczeniodawca, nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce w formie posiadania siedziby bądź zgłoszenia stałego miejsca prowadzenia usług. Jeżeli jednak posiada takie miejsce, ale nie jest one powiązane z transakacją to również mowa będzie o imporcie. Gdy usługa powiązana jest z nieruchomościami, dodatkowo taki zewnętrzny podmiot nie może mieć w Polsce statusu czynnego bądź zwolnionego podatnika VAT.

Z drugiej strony, nabywcą musi być:
– w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, tj. usług świadczonych między podatnikami, których miejscem opodatkowania jest kraj usługobiorcy;
– podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT,
– osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowana lub zobowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE

Dodatkowo, rzecz dotyczy podatników, którzy są wspomnieni w art. 15 ustawy o VAT, a posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, lub osoby prawne niebędące podatnikiem, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, posiadających siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub zobowiązana do zarejestrowana jako podatnik VAT UE.

Nabywca – importer usługi, jest zobowiązany do rozliczenia VAT, gdy usługodawca nie rozliczy go w swoim kraju. Obowiązek ten powstaje w dacie ustalonej analogicznie do sytuacji krajowych usługodawców. Zatem będzie to moment wykonania usługi, bądź zapłaty jeżeli była wcześniej, oraz sytuacje z art. 19a ust. 5-7 ustawy o VAT.

Walutą rozliczeniową podatku  VAT jest polski złoty, zatem należy zastosować kurs średni NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, aby wyliczyć wysokość podatku należnego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *