Korekta kosztów podatkowych z tytułu nie zapłaconych zobowiązań.

Wraz z pakietem nowelizacji prawa podatkowego, obowiązującego od początku 2016 roku, doszło także do zmiany zasad korygowania kosztów podatkowych, pozostającymi w związku z nieuregulowanymi należnościami. Obejmują one zarówno podatek dochodowy od osób prawnych jak i fizycznych. Znika potrzeba kontroli wartości korekt, do wartości należności podatkowych, gdyż uchylony został art. 24d i art. 15b, Czytaj dalej [...]