Rok podatkowy a rok kalendarzowy

Problematyka identyfikacji roku podatkowego, może budzić na ogół problemy, zwłaszcza w kontekście, jego mylnej identyfikacji z rokiem kalendarzowym. Rok kalendarzowy jest podstawą dla wyliczania roku podatkowego, owszem i to zgodnie z ordynacją podatkową, nie są tożsame. Zgodnie z encyklopedyczną definicją jest to czas między 1 stycznia a 31 grudnia i trwa 12 miesięcy. Są sytuacje w których, nie będzie Czytaj dalej [...]