Jak zawieśić działalność gospodarczą?

Jak zawieśić działalność gospodarczą?

Zamiast likwidować swoje przedsiębiorstwo może lepiej dać sobie czas na przemyślenie dalszych działań i zamiast żegnać się ze swoją działalnością gospodarczą – zawiesić ją? Kiedy można to zrobić, na jak długo i co można robić w okresie zawieszenia?

Na jak długo?

Jeśli nie zatrudniasz pracowników w swojej firmie możesz zawiesić swoją działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przedsiębiorca może ustalić ten dany okres w dniach, miesiącach lub w dniach i miesiącach. Zawieszenie działalności może być dyktowana opieką nad dzieckiem nie dłużej niż do ukończenia przez nie piątego roku życia. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wymagającego osobistej opieki przedsiębiorca może zawiesić działalność na okres 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Podsumowanie:

 • Zawieszenie działalności firmy jednoosobowej: od 30 dni do 24 miesięcy;

 • Opieka nad dzieckiem: do ukończenia przez nie 5 lat;

 • Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem: do ukończenia przez nie 18 lat.

Zawieszenie w spółkach cywilnych

 1. Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej – zawieszenie wykonywania działalności pod warunkiem zawieszenia jej przez wszystkich wspólników.

 2. Prowadzenie działalności gospodarczej jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej – może zawiesić działalność w jednej lub wielu spółkach. Zawiesić muszą wszyscy wspólnicy spółki.

 3. Działalność gospodarcza w rożnych formach prawnych – może zawiesić działalność w jednej z tych form.

Czynności dopuszczalne w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

 • Wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

 • Przyjmowanie należności lub wypełnianie obowiązku regulowania zobowiązania, powstałego przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

 • Zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia;

 • Ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

 • Wykonywanie wszelkich obowiązków nakazane przepisami prawa;

 • Posiada prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

 • Przewidywanie kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *