Optymalizacja podatkowa – grupa kapitałowa – cz. 1

Optymalizacja podatkowa – grupa kapitałowa – cz. 1

Metodą optymalizacyjną praktykowaną bardzo szeroko na świecie, jest stworzenie grupy kapitałowej dla celów podatkowych.
Podatkowa grupa kapitałowa istnieje w polskich przepisach od lat dziewięćdziesiątych, lecz wciąż nie znalazła uznania w praktyce. Grupa może stanowić podmiot opodatkowany, o ile zostaną spełnione określone kryteria zawarte w ustawie o podatku od osób prawnych.

Podatkowa grupa kapitałowa, może się zawiązać pomiędzy spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkami akcyjnymi, z których jedna będzie dominująca a pozostałe zależne. Każdy element grupy musi mieć siedzibę w Polsce. Średnia ich kapitałów zakładowych musi przenosić kwotę miliona złotych, przy czym spółka dominująca ma pokrycie w 95% kapitałów spółek zależnych. Te zaś nie mogą posiadać udziałów w pozostałych spółkach grupy.

Spełnienie tych nader złożonych wymogów, to dopiero początek. Należy się jeszcze upewnić czy spółki mające wejść w skład grupy, nie mają zaległości podatkowych względem skarbu państwa.

Czynności formalne obejmujące założenie grupy podatkowej, sprowadzają się do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, która będzie ważna przez 3 lub więcej lata podatkowe. Musi być w niej zawarta informacja o spółkach, które będą członkami grupy wraz z danymi o wspólnikach i ich udziałach. Od razu należy też wskazać, która ze spółek będzie reprezentować grupę. Taką umowę rejestruje się na ręce naczelnika urzędu skarbowego.

Te wszystkie czynności mają służyć możliwości wspólnego rozliczania podatku CIT. Podatek obliczany jest w stosunku do przychodów zsumowanych wszystkich elementów grupy. Łatwo zatem stwierdzić, że korzyść podatkowa pojawia się, jeżeli jedna ze spółek wykazała stratę.

Innymi możliwościami wynikającymi z uczestnictwa, są braki w ograniczeniach wynikających ze stosowania cen transferowych, a także zaliczanie wzajemnych darowizn do kosztów podatkowych, co umożliwia manipulowanie wynikami finansowymi.

Podatkowa grupa kapitałowa ma też swoje wady. Nie mogą one korzystać z innych zwolnień podatkowych, ani tworzyć powiązań z podatnikami spoza grupy. Bardzo ogranicza też możliwości tworzenia i trwania takich grup, wymóg osiągania dochodu na poziomie przynajmniej 3% w stosunku do przychodu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *