Alternatywa dla likwidacji firmy – okresowe zawieszenie działalności

Alternatywa dla likwidacji firmy – okresowe zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej na jakiś okres stanowi zdecydowanie dobre rozwiązanie zamiast jej ostatecznej likwidacji.

Kiedy i na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą? Jakie działanie jest możliwe przez przedsiebiorcę w czasie zawieszenia jego działalności? Odpowiedzi na te pytania odnajdziemy w poniższym artykule.

Okresy zawieszenia – dokładne zasady i warunki

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnych pracowników ma możliwość zawieszenia własnej  działalności gospodarczej  na okres trwający od trzydziestu dni do nawet dwóch lat, czyli 24 miesięcy. Czas zawieszenia może być ustalony zarówno w dniach, miesiącach, jak i miesiącach oraz dniach i długość zależy wyłącznie od osoby kierującej danym przedsiębiorstwem.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, może on zawiesić działalność na okres nawet trzech lat. Warunkiem jest jednak to, że nie zatrudnia on żadnych pracowników, a jego działalność gospodarcza prowadzona była przez co najmniej sześć miesięcy. Warto dodać, iż po przekroczeniu przez dziecko piątego roku życia zawieszenie spółki nie jest już możliwe. Wyjątkiem jest dziecko, które posiada potwierdzone orzeczenie o pełnej niepełnosprawności bądź też pewnym stopniu niepełnosprawności. Wówczas zawieszenie może trwać nawet do sześciu lat, jednak nie dłużej niż uzyskanie pełnoletności dziecka przedsiębiorcy.

Skorzystanie z uprawnienia może odbyć się w sposób jednorazowy w całości. Może także zostać wykorzystane w częściach, jednak nie więcej niż czterech.

Jak wygląda zawieszenie w przypadku posiadania kilku działalności bądź też spółki cywilnej?

Jeżeli mamy do czynienia z wykonywaniem działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej, zawieszenie jest oczywiście możliwe jednak po spełnieniu określonego warunku. Mianowicie, by zawiesić działalności danej firmy konieczne jest zawieszenie jej przez wszystkich wspólników, inaczej nie zostanie ono uznane.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, zawieszenie może odbyć się w jednej bądź też kilku spółkach. Ponownie niezbędnym i absolutnym warunkiem do spełnienia pozostaje uznanie zawieszenie przez wszystkich wspólników w danej firmie.

Zdarza się także, iż przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w różnych formach prawnych. Jak wtedy wygląda kwestia zawieszenia? Wówczas jedyną możliwą opcją stanowi zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej w tylko jednej z form prawnych.

Co niezwykle istotne, na okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, żaden przedsiębiorca nie tylko nie powinien, ale wręcz nie może wykonywać działalności gospodarczej. W rezultacie nie osiąga przychodów i nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Co więcej, nie jest od niego wymagane także składanie deklaracji VAT czy też opłacanie składek ZUS.

Czy są jakiekolwiek czynności, które dopuszczane są podczas trwania okresiu zawieszenia?

W okresie zawieszenia działalności czynnościami dopuszczalnymi są między innymi wykonywanie wszelkich obowiązków, które są nakazane przez przepisy prawa oraz uczestnictwo w postępowaniach sądowych, podatkowych czy też administracyjnych, które związane są z działalnością gospodarczą wykonywaną jeszcze przed decyzją o zawieszeniu spółki. Ponadto, każdy przedsiębiorca może wykonywać czynności, które są konieczne do zabezpieczenia jego dochodów oraz może zdobywać należności, które powstały jeszcze przez zawieszeniem.

Warto wspomnieć, iż pomimo okresu zawieszenia, przedsiębiorca może zostać skontrolowany na takich samych zasadach, jak dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zarówno zawieszenie, jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej ma miejsce za sprawą złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *