Optymalizacja podatkowa – grupa kapitałowa – cz. 2

Optymalizacja podatkowa – grupa kapitałowa – cz. 2

Wyłącznym podatkowym celem podatkowej grupy kapitałowej, jest wspólne rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych. Inne podatki, są rozliczane indywidualnie na zasadach ogólnych.

Czynności związane z obliczaniem wysokości zaliczek na podatek dochodowy obciążają spółkę wskazaną jako dominującą – reprezentującą grupę. Ona taż pobierze od pozostałych spółek zaliczki i wpłaci je w imieniu całej grupy. Oznacza to, że po sporządzeniu rozliczenia w każdej spółce, dopiero wtedy następuje rozliczenie całej grupy a tym samym – zapłata podatku.
Kapitałowa grupa podatkowa, rozlicza się też wspólnie w ujęciu rocznym. Dokonuje się tego przy użyciu formularza CIT-8A, w terminie trzech miesięcy od zakończenia poprzedniego roku podatkowego. Ujawnione dochody lub straty rozliczane są wtedy na zasadach ogólnych.

Pewne problemy może sprawiać kwestia sprawozdań finansowych. Te powinny być sporządzane oddzielnie dla każdej spółki, gdyż grupa nie jest podmiotem samodzielnie to tego zobowiązanym – przynajmniej na gruncie ustawy o rachunkowości.
Jeżeli zaś chodzi o sprawozdanie finansowe składane na ręce urzędu skarbowego, sytuacja jest mniej czytelna. Spółki grupy kapitałowej nie mają statusu podatnika i nie powinny być zobowiązane do składania takiego sprawozdania, na co jest interpretacja Dyrektora warszawskiej Izby Skarbowej (nr IPPB3/423-5/10-4/MS). Niemniej jednak ustawa podatkowa nakłada niejasne obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Należy zatem przyjąć, z ostrożności podatkowej, że takie sprawozdania lepiej złożyć w tym samym urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla grupy. Na mocy wspomnianych przepisów składa się w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez statutowe organy spółki, wraz z opinią biegłego rewidenta.

Nie ma za to wątpliwości, że spółki wchodzące w skład grupy podatkowej, mają samodzielny obowiązek, składania sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach (najpóźniej do 14 lipca każdego roku). Brak takich sprawozdań, niesie ze sobą groźbę określonych konsekwencji,  z wyrejestrowaniem spółki włącznie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *