Jak poprawnie wpisać koszty transportu w KPIR?

Prowadzenie działalności gospodarczej generuje pewne trudności. Najczęściej spotykane to te, które dotyczą wypisywania książki przychodów i rozchodów. Warto uczyć się na własnych błędach, tak aby uniknąć powtarzania ich w przyszłości.Wydatki na transportWydawałoby się z pozoru banalna rzecz- zaewidencjonowanie kosztów transportu w książce podatkowej. Budzić jednak Czytaj dalej [...]

Czy warto zostać mikroprzedsiębiorcą?

Wybrać zatrudnienie w korporacji, czy też może założyć swój własny biznes? Około 60 procent Polaków jest zdania, że małe firmy mają trudności w utrzymaniu się na rynku. Według badania „Barometr Providenta” sprawa przedstawia się następująco: 57 procent uważa, że małym firmom trudniej utrzymać się na rynku 59 procent uważa, że mali przedsiębiorcy Czytaj dalej [...]

Nowe obowiązki fiskalne dla lekarzy i dentystów – i wielu innych.

Z początkiem 2015 roku, zmienia się lista transakcji objętych obowiązkową fiskalizacją przy pomocy kas. Lista ta ma, w intencji fiskusa, służyć nie tylko zwiększeniu ściągalności podatków, ale także wpływać na uczciwą konkurencję i zabezpieczać interesy konsumentów. Zaniżanie obrotów w celu uniknięcia obowiązku użytkowania kasy, to bolączka wielu branż, Czytaj dalej [...]

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku.

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku. a) Zmiana w korektach faktur – przychody i koszty mogą być brane pod uwagę w bieżącym okresie rozliczeniowym. Ustawa o CIT w art. 15 ust. 4i przewiduje, że korekta kosztów i odpisów amortyzacyjnych nie wynikłych z oczywistej lub rachunkowej pomyłki, następuję przez wzrost lub obniżenie kosztów uzyskania przychodu za Czytaj dalej [...]