Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych.

Zmiany w rozliczaniu kosztów związanych z samochodami firmowymi, doprowadziły do zróżnicowania sytuacji kosztów utrzymywania pojazdów osobowych. Podział utrzymany został w związku z zakresem użytkowania samochodu jak i metodą ewidencjonowania jego przebiegu. Całość doliczonego podatku VAT, będzie mogła być rozliczona, jeżeli auto będzie użyte wyłącznie w celach związanych Czytaj dalej [...]

Rok podatkowy a rok kalendarzowy

Problematyka identyfikacji roku podatkowego, może budzić na ogół problemy, zwłaszcza w kontekście, jego mylnej identyfikacji z rokiem kalendarzowym. Rok kalendarzowy jest podstawą dla wyliczania roku podatkowego, owszem i to zgodnie z ordynacją podatkową, nie są tożsame. Zgodnie z encyklopedyczną definicją jest to czas między 1 stycznia a 31 grudnia i trwa 12 miesięcy. Są sytuacje w których, nie będzie Czytaj dalej [...]

Odliczanie podatku VAT od zakupionego paliwa.

Od 1 lipca 2015 roku nastąpiła poważna zmiana w zasadach rozliczania paliwa do pojazdów osobowych. Do tej pory w praktyce niemożliwością było odpisanie podatku VAT od zakupionego do pojazdu firmowego paliwa. Obowiązujące przepisy wprowadzały na tyle skomplikowane i trudne do zrealizowania wymogi rejestracji przebiegów, że większość podatników rezygnowała z dochodzenia z możliwości odpisu VATu, Czytaj dalej [...]

Wnikliwe kontrole podatkowe w poszukiwaniu metod zasypania dziury budżetowej. Czuwaj podatniku!

Podatniku bądź czujny. Państwowe rozdawnictwo wraz z rozdętą administracją ma to do siebie, że gorączkowo poszukiwane są dodatkowe dochody budżetowe. Minister finansów nieustająco przedstawia propozycje uszczelnienia systemu. W efekcie, z gorliwości ministra, spłynie gorliwość i na urzędników. Na końcu zaś będą tej gorliwości poddani przedsiębiorcy, szczególnie drobni, Czytaj dalej [...]

Korekta kosztów podatkowych z tytułu nie zapłaconych zobowiązań.

Wraz z pakietem nowelizacji prawa podatkowego, obowiązującego od początku 2016 roku, doszło także do zmiany zasad korygowania kosztów podatkowych, pozostającymi w związku z nieuregulowanymi należnościami. Obejmują one zarówno podatek dochodowy od osób prawnych jak i fizycznych. Znika potrzeba kontroli wartości korekt, do wartości należności podatkowych, gdyż uchylony został art. 24d i art. 15b, Czytaj dalej [...]