Wnikliwe kontrole podatkowe w poszukiwaniu metod zasypania dziury budżetowej. Czuwaj podatniku!

Podatniku bądź czujny. Państwowe rozdawnictwo wraz z rozdętą administracją ma to do siebie, że gorączkowo poszukiwane są dodatkowe dochody budżetowe. Minister finansów nieustająco przedstawia propozycje uszczelnienia systemu. W efekcie, z gorliwości ministra, spłynie gorliwość i na urzędników. Na końcu zaś będą tej gorliwości poddani przedsiębiorcy, szczególnie drobni, Czytaj dalej [...]

Korekta kosztów podatkowych z tytułu nie zapłaconych zobowiązań.

Wraz z pakietem nowelizacji prawa podatkowego, obowiązującego od początku 2016 roku, doszło także do zmiany zasad korygowania kosztów podatkowych, pozostającymi w związku z nieuregulowanymi należnościami. Obejmują one zarówno podatek dochodowy od osób prawnych jak i fizycznych. Znika potrzeba kontroli wartości korekt, do wartości należności podatkowych, gdyż uchylony został art. 24d i art. 15b, Czytaj dalej [...]

Mały podatnik VAT – rozliczanie VAT kasowo

Przepisy podatkowe, różnicują sytuację prawną podmiotów, zobowiązanych do odprowadzania podatku VAT w zależności od wielkości, definiowanej poprzez wysokość rocznego obrotu. Status małego podatnika, przynosi szereg ułatwień Szczególny przypadek, to możliwość rozliczania należności podatkowych, przy zastosowaniu tzw. metody kasowej. Polega ona, na powiązaniu obowiązku podatkowego Czytaj dalej [...]

Import usług – jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT ?

W przypadku importowania usług, następuje zmiana reguły odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za odprowadzenie należnego VAT-u. W przeciwieństwie do nabycia krajowego, gdzie zobowiązany jest sprzedawca, tu obciąża ten obowiązek nabywcę. Aby można było przyjąć, że dochodzi do sytuacji importu usługi, muszą być spełnione odpowiednie warunki, zawarte w ustawie o VAT. Po pierwsze świadczeniodawca, Czytaj dalej [...]
1 4 5 6