Import usług – jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT ?

W przypadku importowania usług, następuje zmiana reguły odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za odprowadzenie należnego VAT-u. W przeciwieństwie do nabycia krajowego, gdzie zobowiązany jest sprzedawca, tu obciąża ten obowiązek nabywcę. Aby można było przyjąć, że dochodzi do sytuacji importu usługi, muszą być spełnione odpowiednie warunki, zawarte w ustawie o VAT. Po pierwsze świadczeniodawca, Czytaj dalej [...]