Mały podatnik VAT – rozliczanie VAT kasowo

Przepisy podatkowe, różnicują sytuację prawną podmiotów, zobowiązanych do odprowadzania podatku VAT w zależności od wielkości, definiowanej poprzez wysokość rocznego obrotu. Status małego podatnika, przynosi szereg ułatwień Szczególny przypadek, to możliwość rozliczania należności podatkowych, przy zastosowaniu tzw. metody kasowej. Polega ona, na powiązaniu obowiązku podatkowego Czytaj dalej [...]

Import usług – jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT ?

W przypadku importowania usług, następuje zmiana reguły odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za odprowadzenie należnego VAT-u. W przeciwieństwie do nabycia krajowego, gdzie zobowiązany jest sprzedawca, tu obciąża ten obowiązek nabywcę. Aby można było przyjąć, że dochodzi do sytuacji importu usługi, muszą być spełnione odpowiednie warunki, zawarte w ustawie o VAT. Po pierwsze świadczeniodawca, Czytaj dalej [...]