Odprowadzenie podatku przy pracach sezonowych

Letnie miesiące to bogaty okres w prace sezonowe. Dorywcze zajęcie, które cieszy się największym zainteresowaniem wśród młodych, zyskuje także grono starszych odbiorców. Praca na świeżym powietrzu, która umożliwi zarobienie dodatkowych pieniędzy jest ciekawym rozwiązaniem dla zyskania odrobiny swobody finansowej.

Umowa

Umowy terminowe bądź cywilnoprawne to najbardziej popularne akty prawne zawierające fakt pracy sezonowej.

Firma zatrudniająca część ubezpieczonych pracowników na podstawie umowy zlecenia nie ma obowiązku wnoszenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co nie pozostaje bez znaczenia.

Zawarta umowa to dla pracodawcy i pracownika kwestia bezpieczeństwa oraz gwarancja otrzymania właściwie wykonanego dzieła bądź zlecenia, a w przypadku zleceniobiorcy gwarancja otrzymania należnego wynagrodzenia. Jest także potwierdzeniem, że praca jest legalna.

Jeżeli rozliczasz PIT, koniecznie powinieneś wiedzieć co można odliczyć od podatku – kliknij i sprawdź!

Niepełnoletni pracownik

Zatrudnienie osoby poniżej osiemnastego roku życia nakłada na pracodawcę dodatkowe kwestie, których musi dopilnować. Pierwszą z nich jest obowiązek ukończenia gimnazjum oraz posiadanie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o możliwości podjęcia danej pracy.

Aby podpisać umowę dotyczącą podjęcia pracy osoba młodociana musi mieć wyrażoną zgodę na piśmie od prawnego opiekuna.  Istotnym elementem jest czas pracy. Nie może on przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu – ważne jest tutaj, aby uzyskać oświadczenie od pracownika, mówiące o tym, że nie jest zatrudniony w innym miejscu. Niepełnoletni nie może również wykonywać ciężkich prac, jedynie zadania lekkie, które nie zagrażają życiu bądź zdrowiu pracownika.

Warunki zatrudnienia studenta

Wakacje to czas urlopów, a więc także i zastępstw w przedsiębiorstwach. Poszukiwane są wtedy osoby, które są wstanie pomóc reszcie zespołu w wykonywaniu obowiązków. Najczęściej są to studenci, zatrudniani na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Opodatkowanie tych umów uzależnione jest m.in. od sumy wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek do pobrania z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy. W związku z tym dochód pracownika zmniejsza się o koszty uzyskania przychodów, wynoszące 20% całości wynagrodzenia. Do tego dochodzą ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne – często bywa jednak tak, że studenci ubezpieczeni są przez uczelnie. Takie rozwiązanie likwiduje powinność zgłoszenia takiego pracownika do ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego. Należy jednak pamiętać, że te zasady dotyczą tylko studentów, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia.

Wakacyjne zastępstwa i prace sezonowe są korzystne dla obu stron. Jest to okres bogaty w pracę, którą trzeba wykonać na bieżąco, a osób chętnych do podjęcia takiego zajęcia jest wtedy bardzo wiele. Dobry kontakt z tymczasowym pracownikiem może rozpocząć cykliczną współpracę, co zagwarantuje komfort nie tylko pracodawcy. Świadomość powrotu do letniej pracy i możliwość dodatkowego zarobku buduje zdrowe przywiązanie chętnego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *