Czy warto zostać mikroprzedsiębiorcą?

Czy warto zostać mikroprzedsiębiorcą?

Wybrać zatrudnienie w korporacji, czy też może założyć swój własny biznes? Około 60 procent Polaków jest zdania, że małe firmy mają trudności w utrzymaniu się na rynku. Według badania „Barometr Providenta” sprawa przedstawia się następująco:

  • 57 procent uważa, że małym firmom trudniej utrzymać się na rynku

  • 59 procent uważa, że mali przedsiębiorcy powinni mieć w instytucjach finansowych specjalną ofertę pożyczkową

  • 49 procent uważa, że na rozpoczęcie działalności gospodarczej wystarczy 10 tysięcy złotych

  • 43 procent Polaków woli pracować w korporacji

  • 19 procent wybiera małe firmy.

Według badań przeprowadzonych przez GUS, co czwarty polski mały przedsiębiorca działa na rynku dłużej niż 4 lata. Około 70 procent takich przedsiębiorstw to firmy typu self-employed, podczas kiedy 20 procent są to nieduże, często rodzinne biznesy. Według cyklicznego badania „Barometru Providenta” wychodzi na to, że tylko 19% ankietowanych wybrałoby pracę w niewielkiej firmie, albo postawiłoby na działalność na własną rękę. Ciągle o wiele większym zaufaniem potencjalni pracownicy darzą wielkie firmy, a wynika to z tego, że mikroprzedsiębiorstwa mają większe trudności w znalezieniu ludzi do pracy, a zwłaszcza specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Ile potrzebujemy na rozpoczęcie działalności?

Prawie że połowa Polaków (49%) niezależnie od płci oraz wieku realną szansę na założenie własnego biznesu widzą dopiero przy zainwestowaniu 10 tysięcy złotych. Przy zainwestowaniu co najmniej 25 tysięcy złotych na większy sukces zaopatruje się 75 procent badanych. Jakąkolwiek możliwość rozpoczęcia działalności widzi tylko 23% ankietowanych.

Prawda jest taka, że nie od razu musimy wykładać kokosy, aby rozpoczynać działalność. Możemy na początku zainwestować 5 tysięcy złotych własnych środków, aby przekonać się spokojnie, czy nadajemy się do roli szefa oraz czy biznes będzie się w ogóle rozwijać. Jeśli po kilku miesiącach zauważymy, że nasze mikroprzedsiębiorstwo jednak zdobyło jakichś odbiorców, wtedy możemy wziąć pod uwagę zainwestowanie większego kapitału.

Małe firmy mają ciężej, dlatego wybieramy korporacje

Ponad 40 procent respondentów deklaruje, że wybraliby pracę w korporacji zamiast pracy w małej firmie. Niezależnie od wieku około 23 procent badanych przyznaje, że obie propozycje rozważyliby w podobnym stosunku. Jednak zdecydowana większość Polaków dostrzega duże trudności w prowadzeniu własnej firmy. Co ciekawe, 59 procent ankietowanych jest zdania, że mikroprzedsiębiorcy powinni mieć możliwości wzięcia w instytucjach finansowych odpowiedniej, specjalnej oferty pożyczkowej. Zaś 25 procent badanych przyznaje, że mikroprzedsiębiorstwa powinny korzystać z oferty dla klientów indywidualnych.

Małe firmy borykają się z problemem dostępu do finansowania, często są hamowani przez biurokrację i nadmierną „papierkową robotę”. Są zobowiązani przedstawiać sprawozdania finansowe, odpowiednie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US, wpływy na własny rachunek czy potencjalne zabezpieczenia kredytu. Jakby tego było mało, często mikroprzedsiębiorcy spotykają się z odmową, nawet po spełnieniu wszystkich formalności i mimo włożonego wysiłku, co może odstraszyć ich lub chociaż zniechęcić do instytucji finansowych. Często małe firmy szukają nie tyle co szybką możliwość jednorazowego dofinansowania, ale przede wszystkim stałego partnera finansowego, który zrozumie ich specyfikę działalności.

Barometr Providenta – co to jest?

„Barometr Providenta” jest to cykliczne badanie Polaków, mające na celu polepszenie zrozumienia zachowań i decyzji finansowych Polaków. Provident obsługuje na ten moment ponad 853 tysiące klientów w całej Polsce, co świadczy o tym, żę badania wykazują pewne prawidłowości i zachowania, które są charakterystyczne dla Polaków o średnich i niższych dochodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *