Faktury wystawione przed wykonaniem usługi, a prawo do odliczenia podatku VAT

Faktury wystawione przed wykonaniem usługi, a prawo do odliczenia podatku VAT

Faktura Vat może zostać sporządzona na 30 dni przed terminem fakturowanej usługi. Pozostaje wtedy kwestia jak wygląda możliwość odliczenia podatku VAT od takiej faktury i jakim momencie będzie to miało miejsce.

Jest to warunkowane momentem powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu Ustawy o VAT u wystawcy faktury. Ten zaś definiowany jest przez chwilę wykonania usługi pod warunkiem istnienia faktury, które ją potwierdza. Jeżeli jednak faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi, prawo do rozliczenia VAT, powstanie gdy zapłata nastąpi wcześniej niż termin wystawienia dokumentu, także częściowa (wtedy częściowo nastąpi odliczenie). Gdy zaś zapłata zostanie uiszczona po wykonaniu usługi, liczy się moment jej wykonania. Obniża to podatek należny w okresie rozliczeniowym, mieszczącym w sobie wykonanie usługi.
Nie zawsze musi być to moment, gdy usługa została wykonana.

Z ogólnych zasad, określonych w Ustawie VAT, wynika, że podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym u wystawcy faktury (świadczącego usługę) powstał obowiązek w podatku VAT, pod warunkiem oczywiście posiadania faktury dokumentującej świadczenie tej usługi.
Generalna zasada brzmi zatem: należy ocenić czy wystawienie faktury VAT wpływa na powstanie obowiązku podatkowego świadczeniodawcy w zakresie VATu. Dopiero wtedy, dokonujemy rozliczenia własnych należności podatkowych, prowadzących do ich obniżenia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *