Nowe obowiązki fiskalne dla lekarzy i dentystów – i wielu innych.

Z początkiem 2015 roku, zmienia się lista transakcji objętych obowiązkową fiskalizacją przy pomocy kas. Lista ta ma, w intencji fiskusa, służyć nie tylko zwiększeniu ściągalności podatków, ale także wpływać na uczciwą konkurencję i zabezpieczać interesy konsumentów. Zaniżanie obrotów w celu uniknięcia obowiązku użytkowania kasy, to bolączka wielu branż, Czytaj dalej [...]

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku.

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku. a) Zmiana w korektach faktur – przychody i koszty mogą być brane pod uwagę w bieżącym okresie rozliczeniowym. Ustawa o CIT w art. 15 ust. 4i przewiduje, że korekta kosztów i odpisów amortyzacyjnych nie wynikłych z oczywistej lub rachunkowej pomyłki, następuję przez wzrost lub obniżenie kosztów uzyskania przychodu za Czytaj dalej [...]

Faktury wystawione przed wykonaniem usługi, a prawo do odliczenia podatku VAT

Faktura Vat może zostać sporządzona na 30 dni przed terminem fakturowanej usługi. Pozostaje wtedy kwestia jak wygląda możliwość odliczenia podatku VAT od takiej faktury i jakim momencie będzie to miało miejsce. Jest to warunkowane momentem powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu Ustawy o VAT u wystawcy faktury. Ten zaś definiowany jest przez chwilę wykonania usługi pod warunkiem istnienia faktury, które ją potwierdza. Czytaj dalej [...]

Optymalizacja podatkowa – grupa kapitałowa – cz. 1

Metodą optymalizacyjną praktykowaną bardzo szeroko na świecie, jest stworzenie grupy kapitałowej dla celów podatkowych. Podatkowa grupa kapitałowa istnieje w polskich przepisach od lat dziewięćdziesiątych, lecz wciąż nie znalazła uznania w praktyce. Grupa może stanowić podmiot opodatkowany, o ile zostaną spełnione określone kryteria zawarte w ustawie o podatku od osób prawnych. Podatkowa grupa kapitałowa, Czytaj dalej [...]