Opiekunowie na rynku pracy w Niemczech

Starzenie się społeczeństwa jest procesem, którego niestety nie da się zatrzymać. Postęp medycyny oraz rosnąca efektywność różnych terapii przyczyniają się do wzrostu długości życia. Wpływa to na pojawianie się coraz większej ilości osób, które są starsze, chore lub niepełnosprawne. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie konieczność zatrudniania wykwalifikowanego personelu opiekuńczego. Zawód opiekuna może być dobrym pomysłem dla osób, które swoją przyszłość Czytaj dalej [...]

Jak poprawnie wpisać koszty transportu w KPIR?

Prowadzenie działalności gospodarczej generuje pewne trudności. Najczęściej spotykane to te, które dotyczą wypisywania książki przychodów i rozchodów. Warto uczyć się na własnych błędach, tak aby uniknąć powtarzania ich w przyszłości.Wydatki na transportWydawałoby się z pozoru banalna rzecz- zaewidencjonowanie kosztów transportu w książce podatkowej. Budzić jednak Czytaj dalej [...]

Czy warto zostać mikroprzedsiębiorcą?

Wybrać zatrudnienie w korporacji, czy też może założyć swój własny biznes? Około 60 procent Polaków jest zdania, że małe firmy mają trudności w utrzymaniu się na rynku. Według badania „Barometr Providenta” sprawa przedstawia się następująco:

57 procent uważa, że małym firmom trudniej utrzymać się na rynku

59 procent uważa, że mali przedsiębiorcy Czytaj dalej [...]

Nowe obowiązki fiskalne dla lekarzy i dentystów – i wielu innych.

Z początkiem 2015 roku, zmienia się lista transakcji objętych obowiązkową fiskalizacją przy pomocy kas. Lista ta ma, w intencji fiskusa, służyć nie tylko zwiększeniu ściągalności podatków, ale także wpływać na uczciwą konkurencję i zabezpieczać interesy konsumentów.

Zaniżanie obrotów w celu uniknięcia obowiązku użytkowania kasy, to bolączka wielu branż, Czytaj dalej [...]

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku.

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku. a) Zmiana w korektach faktur – przychody i koszty mogą być brane pod uwagę w bieżącym okresie rozliczeniowym.
Ustawa o CIT w art. 15 ust. 4i przewiduje, że korekta kosztów i odpisów amortyzacyjnych nie wynikłych z oczywistej lub rachunkowej pomyłki, następuję przez wzrost lub obniżenie kosztów uzyskania przychodu za Czytaj dalej [...]

1 2 3 6